Google Search

Tuesday, October 2, 2012

દર્દે દિલદિલ મા જ્યારે દર્દ ઉઠે છે,
ગઝલ બની વહી નીકળે છે,

સારુ થયુ ખુદા આ એક રસ્તો તો આપ્યો
સંવેદનાઓ લોકો વરના ક્યાં સમજે છે,

સજાવી-ધજાવી ને દુઃખ બતાવુ પડે છે,
નહિતર દુનિયા ગાંડો સમજે છે,

છોડી દે આ ફાની દુનિયા “બદનામ”,
કોઇ પણ હવે તને ક્યાં ઝંખે છે,

લોકો બધા વાહ વાહ પોકારે,
આંતર મન રડે કકડે છે….

- જૈમિન મક્વાણા- “બદનામ”

No comments:

Post a Comment