Google Search

Sunday, August 26, 2012

કોની મુલાકાત કરીમુખડું મલકાય છે કોનાથી તમે વાત કરી,
આવ્યા છો તમે કોની મુલાકાત કરી.

ગણો છો ક્ષણો ને ઝાંખો છો ઝરૂખેથી,
થયા છો બેચેન ઘણા કોને યાદ કરી.

ઝૂમ્યા કરો છો આમ કોના પ્રેમમાં તમે,
જરા કહો તો કોની કબૂલાત કરી.

મળી ગયા છે જાણે જગતમાં તમને દેવતા,
કરો છો યાદ ક્ષણોનો જાપ કરી.

-રેહાના નઝીર

No comments:

Post a Comment