Google Search

Wednesday, August 22, 2012

અલકમલકકહેવાનું તો ઘણું હતું,
પણ કહી ના શક્યા કંઇ જ.

મનના અરમાન મનમાં જ રહ્યાં,
કરી ન શક્યાં કંઇ જ.

જોયું, જાણ્યું ને પીછાણ્યું,
એ વાતને હવે જવા દો,

કોઇ અલકમલકની વાતો.
આપણામાં મહેકવા દો,

દુનિયાની વાતો દુનિયામાં રહે
એ જ વધુ સારું છે,

આપણી વચ્ચે સારું છે,
આપણી વચ્ચે પ્રીત રહે,
એથી વિશેષ શું મારું છે?

રાત-દિવસ તમારી રહી,
સાંજ અમારી રહેવા દો,

બસ! રજા લઉં છું અહીં,
યાદ અમારી રહેવા દો,

-વિભા લેલે

No comments:

Post a Comment