Google Search

Monday, August 20, 2012

જિંદગી હવે એક નવી રીત લાગે છેજિંદગી હવે એક નવી રીત લાગે છે,

પ્રેમથી ગવાય જે એવું ગીત લાગે છે.

આ સફર તો છે બસ ચાલતા રહેવાની,

જો ગણો તો દરેક રાહી મનમીત લાગે છે.

જયારથી સરખાવું છું જીવનને પ્રેમ સાથે,

સઘળું હારી ગયા પછી પણ જીત લાગે છે.

દુ:ખથી ડરો નહીં હંમેશાં હસતા રહો,

વેદનાની સરવાણીમાં મીઠું સંગીત લાગે છે!

ઓછું પણ જીવીએ જીવન મહેકતા ફૂલ જેવું,

અંતે તો જિંદગીને જખમોથી પ્રીત લાગે છે.

-હિરલ પરમાર

No comments:

Post a Comment