Google Search

Wednesday, August 8, 2012

ભગ્ન-કવી


કવી ને કવિતા લખવાની ફુરસત નથી,
કંઇ વાત કેહવાની હવે હિમ્મત નથી.
મંદીર મા મુરત રામની જડ્તી નથી,
મારા ખુદા ને મુઝ્થી નિસ્બત નથી.
જાગ્યોછું તારી યાદમા હું સૂતો નથી,
ચક્ચૂરછું તુજમા કદી હું પીતો નથી.
કર્મઠછું માર કામમા હું ચુક્યો નથી,
પલવાર પણ તૂજને કદી ભૂલ્યો નથી.
ચાખ્યોછે તારા પ્રેમને હું ભુખ્યો નથી,
ટુક્ડા થયાછે પણ હજી તુટયો નથી.
– “શબ્દ્શ્યામ” ક્રુત

No comments:

Post a Comment